درباره ما

مدیران و موسسان شرکت اوژن آفرین پارسی با تجربه ۱۵ ساله در زمینه واردات تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و همچنین لوازم مصرفی مورد نیاز بخش های تحقیقاتی و علمی گروه های فوق ، پس از تجربه بسیار موفق خود در پایه گذاری و ایجاد شرکت های وابسته قبلی اقدام به تاسیس این شرکت نموده تا ....

بیشتر

ویدیو محصولات

در این بخش از سایت به منظور آشنائی بیشتر مصرف کنندگان با محصولات قابل ارائه توسط این شرکت ، ویدئوهای مربوط به هر دستگاه ارائه گردیده است که در آنها ، روش کار و عملکرد دستگاه ها نمایش داده می شود.

بیشتر