درباره ما

مدیران و موسسان شرکت اوژن آفرین پارسی با تجربه 15 ساله در زمینه واردات تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و همچنین لوازم مصرفی مورد نیاز بخش های تحقیقاتی و علمی گروه های فوق ، پس از تجربه بسیار موفق خود در پایه گذاری و ایجاد شرکت وابسته قبلی اقدام به تاسیس این شرکت نموده تا با توجه به نگاه خاص مدیران نسبت به تامین نیازهای گروه مصرف کنندگان همگام با استانداردهای جهانی و بین المللی اقدام نمایند.

شایان ذکر است واقع گرایی به دور از هرگونه بزرگنمائی در توانمندی ها و صداقت با مصرف کنندگان ، سرلوحه تفکرات ما جهت رسیدن به اهداف تعریف شده از جمله محقق نمودن وعده های پیش از فروش کالا در ارائه خدمات و جلب رضایت مصرف کنندگان محترم می باشد "نه تنها یک شعار" برای جلب نظر گروه مصرف کنندگان!

لذا در این راستا مدیران شرکت از کلیه انتقادات و پیشنهادات سازنده مشتریان ، مصرف کنندگان و یا صاحبان نظر در این زمینه استقبال نموده و پذیرای آن برای افزایش بهره وری و رشد روزافزون این شرکت می باشند.