فریزر های 20- ، 30- و 40-

نام کالا : فریزر های 20- ، 30- و 40-


ریزر های آزمایشگاهی جنبه های کاربردی متعددی در امر ذخیره سازی مواد زیستی و زیست تکنولوژی در محیط های تحقیقاتی دانشگاهی ، مراکز پزشکی ، بیمارستان ها ، بانک های خون و آزمایشگاه های جرم شناسی دارند .از این نوع فریزر ها در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها جهت نگه داری مشتقات خون، احشام بدن و ... استفاده می شود.همچنین در صنعت بسیاری از تولید کنندگان قطعات، مطابق استاندارد های آزمایشی خود قطعات تولیدی را در این فریزر ها تست می کنند.

 فریزر های  Frimed  در گستره دمایی 20- ، 30- و 40- قابل ارائه می باشند.

  فریزر های آزمایشگاهی Laboratory Freezers