نام کالا : یخچال بانک خون


یخچال بانک خون جهت نگهداری گلبول قرمز در دمای 2+ تا 6+ درجه سانتیگراد استفاده میگردد و اغلب دارای درب شیشه ای می باشند.

نکته قابل توجه در تهیه یخچال بانک خون ، دارای بودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما در تمامی نواحی و دارا بودن گراف و دیتالاگر جهت ثبت روزانه محدوده دمایی و در نظر گرفتن آن جهت اطمینان از سلامت نمونه های نگهداری شده می باشد.

 یخچال بانک خون Blood Bank Refrigerator